Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Η Your Ideas στηρίζει την δύναμή της στην παροχή επιτυχημένων λύσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα ευχαριστημένους πελάτες.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται δίπλα στον πελάτη, όχι μόνο κατά το στάδιο της ανάπτυξης / υλοποίησης, αλλά κυρίως παρέχοντας διαρκώς την απαιτούμενη συντήρηση & τεχνική υποστήριξη ώστε η αρχική λύση να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται αποτελώντας βασικό εργαλείο της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Εκτιμώντας τη σημασία της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η Your Ideas προσφέρει στους πελάτες της τις πλέον ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής και σταθερής ποιότητας.

Υπηρεσίες
Layer

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Layer

Σχεδίαση & Υλοποίηση

Layer

Εκπαίδευση

Η αφομοίωση της γνώσης των δυνατοτήτων & του χειρισμού της εγκατεστημένης λύσης, παίζει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας. Για το λόγο αυτό παρέχεται πλήρης εκπαίδευση διαφορετικών επιπέδων & γνωστικών αντικειμένων, ώστε να καλυφθεί η διαφορετικότητα των αναγκών κάθε επιχείρησης, αξιοποιώντας στο μέγιστο την εγκατεστημένη Λύση.

Background

Υποστήριξη

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων στο σύνολο των παρεχόμενων Λύσεων, με άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα των πελατών μας.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!