ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργάτες
Η Your Ideas έχει ολοκληρώσει και παραδώσει σε λειτουργία, λύσεις, σε περισσότερους από 60 οργανισμούς, με χρήστες που υπερβαίνουν τους 2.500. Οι λύσεις αυτές λειτουργούν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως Χρηματοπιστωτικός, Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Ναυτιλία, Βιομηχανία Φαρμάκων, Ενέργεια, Εμπόριο, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εταιρίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, εταιρίες Πληροφορικής, εταιρίες Μελετών / Κατασκευών, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Διαφημιστικές εταιρίες, καθώς και εταιρίες Ταχυμεταφορών.
0
Οργανισμοί
0
Χρήστες
0
Επιτυχημένες Περιπτώσεις

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!